Kosten en Vergoeding

Het eerste telefonische contact is gratis. Hierin bekijken we samen kort wat er aan de hand is en of ik wat voor u/jou kan beteken. Zo’n eerste contact kan ook per mail of per brief. In dit gesprek of deze mail zal ik ook informatie geven over de kosten.

‘PGB’ en ‘Rugzakje”

Soms is het mogelijk ondersteuning vergoed te krijgen via een Persoons Gebonden Budget (PBG) of Leerling Gebonden Financiering (Rugzakje). Dit wordt aan de ouders  verstrekt om zelf extra zorg en begeleiding in te kopen en het wordt verstrekt voor de school om kinderen die een indicatie hebben te kunnen helpen met extra hulp zoals een Leerlingbegeleider. Soms krijg je als ouders zelf de mogelijkheid om een Leerlingbegeleider te kiezen.

De regels hierover zijn behoorlijk ingewikkeld. Het is goed om hier eerst naar te informeren.