Visie op het werken met jongeren

Wat betreft het werken met jongeren vind ik het heel belangrijk dat de ouders zo veel mogelijk worden meegenomen in de werkwijze. (groot) Ouders kunnen hele goede hulpbronnen zijn voor hun kinderen waar ik graag gebruik van maak.

Ook bij jongeren vind ik het heel belangrijk om naast de jongere te gaan staan. Ik geloof dat jongeren erg kunnen groeien door gepaste verantwoordheden te mogen dragen. Dit noem je in de contextuele gedachtegoed zelfvalidatie. Jij krijgt het gevoel dat je zelf wat bijdraagt ​​aan de wereld. Als je alleen maar ontvangt, doe je er voor je gevoel niet zo veel toe. Vooral voor jongeren kan dit wel eens lastig zijn. Als goed bedoelende ouders wil je je kind toch alles geven? Hiermee wordt vaak vergeten dat het voor een kind juist ook belangrijk is om wat terug te kunnen geven. Ik wil de jongere dus juist ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen de gelegenheid geven hierin te groeien.

Jongeren zijn vaak nog erg op zoek naar zichzelf en zijn vaak nog erg gericht op wat een ander van hen vindt. Hoe ik hier mee om wil gaan, staat goed omschreven in een artikel dat ik heb geschreven voor een vakblad voor docenten.

Voor jongeren combineer ik praten graag met stukjes Rots en Water , een weerbaarheid programma. Dit programma is heel praktisch en zeker voor jongens, die vaak liever doen dan praten, heel geschikt! Ook maak ik graag gebruik van rollenspellen waarmee ik het praktisch kan maken.

Ik kan ook wat op het gebied van huiswerkbegeleiding en planning gebruiken. Hierin heb ik ervaring opgedaan op school.