Coaching en supervisie

Supervisie en coaching zijn goede methodes om te werken aan je professie. Als docent ben je met veel meer bezig dan doceren. Dit kun je niet alleen uit een boekje leren. Bij supervisie en coaching breng je je eigen praktijk in. Juist van de praktijk en door hierop te reflecteren, kun je veel leren. Voor meer info zie coaching en supervisie

Supervisie

Wat heb ik te bieden als begeleider?

  • Rustig
  • Kan goed luisteren
  • Bekijkt dingen van meerdere kanten, meerzijdig partijdig
  • Verschillende werkvormen; afwisseling
  • Eerlijk; durft zich kwetsbaar op te stellen
  • Oog voor veiligheid
  • Ik heb oog voor lichamelijkheid en presentie – veel communiceer je non-verbaal.
  • Balans in relaties – contextuele gedachtegoed
  • Betrouwbaar
  • Onderwijs is mijn passie en ik heb hierin veel ervaring als docenten BO, VO en op het HBO. Bovendien ben ik in het onderwijs vertrouwenspersoon, projectleider, mentor en intern begeleider geweest. 

Scholen kunnen mij inhuren als freelance coach of supervisor voor hun docenten. Ik maak dan gebruik van mijn opleiding tot supervisor , coaching vaardigheden en het contextuele gedachtegoed Voor meer informatie hierover zie op mijn site het gedeelte methoden. Ik kan ook een begeleidingspakket samenstellen met daarin coaching, supervisie in een kleine groep en training. Kijk hiervoor onder het kopje startende docenten begeleiding. Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.