Recensies

Feedback op mij als supervisor

Corina is een  supervisor  die goede vragen kan stellen, waardoor ik nog veel meer moest gaan nadenken over wat mij beweegt en waarom ik keuzes maak die ik maak. Door daar verder op te moeten reflecteren, heb ik nieuwe inzichten verworven.  

Als gesprekspartner is Corina toegankelijk, duidelijk en laat ze zich niet van de wijs brengen. Ik kan een supervisietraject bij haar aanraden! Laat je maar verrassen door deze ontdekkingstocht, want dat is het! 

feedback op mijn leerlingbegeleiding

Hiermee willen we jou hartelijk bedanken voor de opvang en begeleiding rond Bob. Zowel Bob als wij hebben ons opgevangen geweten. En ik vind het heel mooi hoe je de begeleiding naar hem hebt gegeven. Een duidelijke aanpak; de verantwoordelijkheid bij hem laten; hem inzicht gegeven in zijn eigen leren. Hartelijk dank voor de tijd en aandacht die je erin hebt gestoken.

Feedback op mij als begeleidingskundige

De uitnodigende houding van Corina maakt het prettig om met haar in gesprek te gaan. Ze is rustig, oprecht aanwezig en zal zich openstellen voor jouw verhaal. Corina is in staat om heel goed naar je te luisteren, stelt verdiepende vragen waardoor je wordt uitgedaagd om met andere ogen naar je eigen verhaal te kijken. Ze gaat uit van een gelijkwaardige samenwerking, waarbij jouw verhaal altijd het uitgangspunt zal zijn. Hierdoor kan je dicht bij jezelf blijven en samen onderzoeken wat de volgende stap is in jouw proces. Corina zal de tijd nemen om stil te staan bij hetgeen zich voordoet in het proces, door samen te zoeken, te vertragen en vanuit daar nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ze neemt het proces niet van je over, zal geen snelle oplossingen aanbieden, maar zal naast je staan om je te begeleiden in jouw persoonlijke zoektocht en ontwikkeling. Hierbij zal Corina verschillende methodes en interventies inzetten, waarbij zij je waarschijnlijk kennis laat maken met de contextuele benadering.  

Corina heeft een actieve, positieve en sportieve insteek, waarbij ze je graag wil motiveren om in beweging te komen. Ze is daarbij nuchter, doortastend en neemt niet zomaar genoegen met een antwoord. Ze zal je stimuleren om eens iets anders te proberen, nieuwe ervaringen op te doen en je hierop te bevragen. Haar bevindingen, visie en gevoel zal ze met je delen, om ruimte te creëren en de situatie van verschillende perspectieven te bekijken. Dit altijd vanuit de verbinding, waarbij haar begeleiding zal aansluiten op jouw behoeften en daarnaast ook op hetgeen nodig is in het traject.

Feedback over een door mij  ontwikkelde en gegeven cursus

feedback naar aanleiding van de cursus: verbeter je pedagogische kwaliteiten met behulp van het contextuele gedachtegoed voor docenten (gegeven op een middelbare school)

* De cursus heeft me meer inzicht gegeven waarom je keuzes maakt en waarom je op een bepaalde manier met leerlingen omgaat. Ook goede tips voor gesprekken met leerlingen.

* De cursus heeft mij inzicht gegeven in mijn persoonlijke situatie en het contact met leerlingen. Ook handvatten voor een goed gesprek met leerlingen. Je bent goed ingegaan op zelfkennis dmv vragen.

* Ik heb geleerd van het gedachtegoed dat je bagage meekrijgt die heel vormend is voor hoe je wordt / bent. Inzicht in je verleden dat deel uitmaakt van het nu, ook in de opvoeding van mijn eigen kinderen. De vele voorbeelden die je geeft, maken dingen duidelijk.

* De cursus heeft me bewustwording gebracht van bekende zaken. De cursus is praktisch door de voorbeelden die gegeven worden en door het actief bezig zijn met rollenspel en gesprek met elkaar.